Kvalitet

Pluggfabrikken Tor AS legger vekt på å skape langsiktige relasjoner til sine kunder. Gjennom samarbeid lærer vi oss kundens krav og forventninger til oss, slik at ønsket kvalitet og leveringspresisjon oppnås. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes i en stadig tøffere konkurranse, og må baseres på gjensidig tillit og kunnskap.

Vår bedrift er preget av erfaring og nøye oppfølging. Repeterbar kvalitet står i fokus under utarbeidelse av prosedyrer, produksjonsunderlag og dokumentasjon.

Vi er godt utrustet med måleutstyr og ulike gjengetolker

Vi vet at vår vilje og evne til å levere ønsket kvalitet til en akseptabel pris er av avgjørende betydning.